รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย สาขา พสวท. และ สควค. สสวท. จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2557 ณ อิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

          เพื่อการนี้ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ  ประสงค์จะรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายฯ จำนวน 20 คน คุณสมบัติ ดังนี้

          1. เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

          2. เป็นหญิงหรือชายก็ได้

          3. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 2 – ปริญญาโทปีที่ 2

          4. สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน

          ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัคร และข้อมูลสำหรับทำเอกสาร “เกี่ยวโป้ง” ส่งถึง  คุณโสภา แย้มทองคำ สาขา พสวท. และ สควค. E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556  โดยคณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลวันที่ 18 มกราคม 2557

          - ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครพี่เลี้ยงง
          - 
ดาวน์โหลดไฟล์ฟอร์มข้อมูลสำหรับทำหนังสือเกี่ยวโป้ง